Anime Fall 2017 Tv Series 

Just Because ( Cập Nhật Tập 8 [1080p] )

Nhân sự : Nhựt Anh [ Translator ] Kai [ Edit + Encode ] All For Love [ Edit + Encode ]

Nội dung: 

Vào cuối học kỳ hai năm thứ ba của trường trung học, bốn học sinh được chuẩn bị tốt nghiệp và cảm thấy kết thúc cuộc sống trung học của mình. Nhưng điều đó thay đổi một chút với sự xuất hiện của một sinh viên chuyển tiếp. 

TậpDowload
Tập 1: Những Mục Tiêu Của BạnTải Về
Tập 2 : Tải về
Tập 3Tải Về
Tập 4Tải Về
Tập 5Tải Về
Tập 6Tải Về
Tập 7Tải Về
Tập 8Tải Về

 

Related posts

Bình luận